Nhân Viên Viết Kịch Bản Game

Mô tả - Lên ý tưởng, thiết kế giao diện Game/ Ứng dụng trên mobile(J2ME, iphone/Ipad, Android…) - Phối hợp chặt chẽ với Bộ ... Continue Reading →

Nhân Viên Đứng Máy In Flexo

Mô tả - Đứng máy bế decal, máy in flexo (có kinh nghiệm) Ưu tiên hồ sơ thường trú / tạm trú tại Bình Dương ... Continue Reading →

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm In

Mô tả - Làm việc với khách hàng về sản phẩm in - Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ của công ty - Gửi mail, báo giá, ... Continue Reading →

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Internet Cáp Quang

Mô tả - Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng. - Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet cáp quang ... Continue Reading →

Lập Trình Viên Asp.Net

Mô tả - Làm việc theo chính sách lao động của công ty và luật. - Mức thu nhập tương xứng với năng lực. - Làm việc trong môi trường ... Continue Reading →