Nhân Viên Telesales

Mô tả - Tìm kiếm khách hàng mới - Chăm sóc khách hàng cũ - Xác nhận lịch hẹn với khách hàng và bàn giao thông tin cho Bộ phận ... Continue Reading →

Lập Trình Viên Phần Mềm

Mô tả Công ty phần mềm đang có nhu cầu tuyển dụng Lập trình viên ( nam và nữ ) - Thiết lập phần mềm chấm công và các loại ... Continue Reading →

Nhân Viên Kinh Doanh Cho Digital Marketing Agency

Mô tả - Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu tăng doanh số, tăng độ nhận biết thương hiệu bằng kênh Digital Marketing - Tham gia các hội ... Continue Reading →

Tư Vấn Thiết Kế Website

Mô tả - Tìm kiếm khách hàng, gặp gỡ, tư vấn, cung cấp giải pháp cần thiết lập 1 website cho doanh nghiệp. - Lên dự thảo web sau ... Continue Reading →

Ios Developer

Mô tả • Help design and develop new modules based on latest technologies • Analyze, review, validate and test applications • Maintain and improve existing ... Continue Reading →